Film

Na zajęciach tworzymy filmy eksperymentalne oraz poklatkowe. Pracujemy na programach Avidemux i Windows Movie Maker, a ostatnio także Sony Vegas Pro 12.

Film zrealizowany na warsztatach filmowych podczas ferii zimowych 2014.