Przedmiot i martwa natura

W ramach studyjnej fotografii przedmiotu uczestnicy zajęć zapoznają się z metodami fotografowania szkła oraz metalu – każdy z tych materiałów wymaga specyficznego oświetlenia. Robimy zdjęcia przedmiotu w aranżacji. Zajmujemy się także fotografowaniem martwych natur.