Kursy dla dorosłych

Pracownia fotograficzna ma także do zaoferowania intensywne kursy fotografii przeznaczone dla osób dorosłych. W chwili obecnej prowadzimy kursy I stopnia dla początkujących, w planie są również kursy II stopnia dla średniozaawansowanych. Zajęcia odbywają się w tygodniu w godzinach niekolidujących z godzinami pracy, oraz w weekendy. Kursy trwają od 24 do 40 godzin lekcyjnych, ich tematyka obejmuje fotografię cyfrową i przedstawia się następująco:

1. Wprowadzenie do fotografii – podstawowe parametry obrazu fotograficznego.
2. Kompozycja i estetyka fotografii od historii do współczesności (pokaz zdjęć).
3. Wyjście w plener, fotografia nocna.
4. Światło w fotografii, wprowadzenie do fotografii studyjnej.
5. Fotografia portretowa, praca w studio fotograficznym (sesja z modelem).
6. Fotograficzne stylizacje, martwa natura w studio fotograficznym.
7. Omówienie zdjęć studyjnych, podstawy edycji zdjęć w programie graficznym.
8. Edycja zdjęć w programie graficznym.

Istnieje także możliwość przeprowadzenia kurów z fotografii analogowej czarno-białej od obróbki materiałów czarno-białych, po różne archaiczne techniki. Pracownia dysponuje kompletnym wyposażeniem ciemni fotograficznej na 7 stanowisk. Każdy uczestnik kursów otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu z wyszczególnieniem zagadnień, które były poruszone na kursie.